Select Page
 • Ettersyn:
  • Vinterettersyn kr 1300,- / år
  • Utvidet Vinterettersyn kr 3300,- / år
  • Årlig ettersyn kr 2400.- / år
  • Årlig utvidet ettersyn kr 4400.- / år
 • Nøkkelbank kr 550,- / år
 • Snørydding av tak/terrasse: kr 350,- + 25 kr/m2 (pr. gang) Avhengig av takets kompleksitet, inntil 1 meter snø og ikke is
  Tillegg for fjerning av snø fra vegg
 • Timepris for timearbeid kr 350,-
 • Vask etter helg/ferie:
  • Hytter under 100m2: kr 700,- / vask
  • Hytter 101m2: – 200m2: kr 1100,- / vask
  • Hytter over 200 m2: kr 1900,- / vask
 • Rundvask (tak, vegger,inventar osv. ):
  • Hytter under 100m2: kr 3000,- / husvask
  • Hytter 101-200m2: kr 5000,- / husvask
  • Hytter over 200m2: kr 7000,- / husvask
 • Klargjøring/påsetting av varme/opptenning etc. kr 500,- / gang
 • Utlevering av nøkkel kr 250,- / gang
 • Handling og levering av varer kr 400,- / gang (varer i tillegg.
 • Vedsalg hentes ved Grautbua (skisenteret) kr 110,- /sekk
 • Utlevering til hytte kr 210 / sekk (i kombinatsjon med klargjøring hytte: kr 110/sekk)
 • Skigard komplett montering og levering: kr 285 /m + mva og frakt