Select Page

Betingelser og Vilkår

1. VILKÅR FOR HEISKORT

1.1. Heiskort er personlig og må ikke overdras.

1.2. Nytt sesongkort kan kjøpes mot et gebyr på NOK 300,-

1.3. Det er ingen returrett på heiskort.

1.4. Ved misbruk eller brudd på de alpine løyperegler kan heiskortet makuleres uten erstatning.

1.5. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.

1.6. Covid-19 ordningen. Det kun vil gis erstatning til sesongkort ved uforutsett driftsstopp som skylder COVID-19 (ikke argumenter nevnt under punkt 1.5.) etter følgende kriteriene, basert på 70 driftsdager: Refusjons (%) = % Antall dager ”Covid-19” stengt – 5%. Prosent trenger å være over 0%

2. VILKÅR FOR UTLEIE

2.1. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring.

2.2. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.

2.3. Utstyr skal kun benyttes i merkede og preparerte løyper. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes.

2.4. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.

2.5. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.

2.6. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.

2.7. Utstyret skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.

2.8. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.

2.9. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.

3. SKISIKKERHET

i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)

3.1. Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

3.2. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

3.3. Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3.4. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

3.5. Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.

3.6. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

3.7. Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.

3.8. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

3.9. Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

3.10. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.

3.11. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

3.12. Alt kjøring foregår på eget ansvar! Spåtind skisenter AS kan ikke stilles til ansvar for ulykker eller skader i bakken, alt annet enn det klart skyldes på grunn av Spåtind skisenterets sin arbeidsrelatert ferdsel i bakken, under driftstid.